Zakłady “Istrochem”

Fabryka została założona w 1873 roku przez Alfreda Nobla, szwedzkiego inżyniera, wynalazcę dynamitu. Produkowano w niej wyroby chemiczne dla celów wojskowych i cywilnych. Zakłady te wchodziły w skład przemysłowego konsorcjum, w którym największe i najbardziej dochodowe były zakłady w Krümmel k. Hamburga.