Zakłady kamionkowe

Historia zakładów sięga roku 1925. Wtedy to, w oparciu o lokalne złoża gliny, rozpoczęto produkcję wyrobów ceramicznych. W 1934 zaczęto wytwarzać wyroby z kamionki kwasoodpornej. W czasach PRL zakłady przeżyły rozkwit, w szczytowym okresie pracowało tu kilkaset osób. Produkowano tu m.in. rury kamionkowe i naczynia kwasoodporne. Po transformacji ustrojowej zakłady dotknął kryzys. Linia technologiczna, przez wiele lat nie modernizowana, okazała się zapóźniona i wyeksploatowana. Spadła sprzedaż i jakość wyrobów, zmniejszono też zatrudnienie. Zakłady usiłowano sprywatyzować, lecz bez rezultatu. Zacofanie technologiczne, nieudolne zarządzanie i globalny odwrót od wyrobów kamionkowych na rzecz plastikowych spowodowały upadłość zakładu i jego zamknięcie.