Zakłady “Telefunken”

Historia obiektu sięga roku 1937, kiedy to ulokowano tutaj filię zakładów Telefunken (produkowali radioodbiorniki). Była to bardzo nowoczesna, jak na tamte czasy, fabryka. Potem mieściło się tam wiele innych zakładów, m.in. fabryka konserw i opakowań, filia Zakładów Mięsnych Rembertów, hotel robotniczy oraz Zakłady Odzieżowe „Cora”.