Huta żelaza

Huta ta została założona jeszcze w średniowieczu, z dekretu króla czeskiego Karola IV. Z biegiem lat była ona wielokrotnie modernizowana i rozbudowywana. W XVI wieku skonstruowano tu piec hutniczy opalany węglem drzewnym. W drugiej połowie XIX wieku zastąpiono go (pierwszym na terenie dzisiejszych Czech) wielkim piecem. Po II wojnie światowej zakład został znacjonalizowany. Po transformacji ustrojowej funkcjonował jako przedsiębiorstwo prywatne, lecz wkrótce został zamknięty.