Zakłady Przemysłu Lnianego “Lech”

Twórcą zakładów był Hermann Lindheim, pruski przemysłowiec. W 1825 roku zbudował pierwszą w Prusach mechaniczną przędzalnię bawełny. Zakład systematycznie rozbudowywano m.in. o odlewnię i osiedle robotnicze. Prawdopodobnie właśnie tutaj powstała pierwsza na Śląsku maszyna parowa. W okresie rozkwitu zakłady Lindheima zatrudniały ok. 900 osób. Po II wojnie światowej fabryka trafiła pod polski zarząd, wtedy też przemianowano ją na Zakłady Przemysłu Lnianego „Lech”. Zakłady upadły w okresie transformacji ustrojowej.