Zakłady Tworzyw Sztucznych “Pronit”

Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów Kruszących powstała w 1923 r. W końcu lat 30-tych zakłady weszły w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego. W czasie wojny zostały przejęte przez Niemców. Po wojnie rozszerzono produkcję o sektor cywilny: kleje, tworzywa sztuczne, płyty winylowe. W 1971 r. fabrykę przemianowano na Zakłady Tworzyw Sztucznych “Pronit”. Tak jak wiele peerelowskich zakładów, nie przetrwały okresu transformacji ustrojowej.