Zakłady A.E.W.A.L.

Zakłady zostały uruchomione w roku 1965. Były własnością skarbu państwa. Produkowano tu nawozy azotowe, przerabiając węgiel brunatny z pobliskich złóż (jednym z produktów zgazowania węgla brunatnego jest NH₃ – amoniak). Zamknięto je w 1997 roku.