Elektrownia

Budowana była od połowy lat sześćdziesiątych. Rozbudowana w latach osiemdziesiątych do 14 bloków, opalana węglem brunatnym, w szczytowym okresie osiągała moc 3250 MW. Po Zjednoczeniu Niemiec częściowo wygaszona.