Zakłady torfowe

Wybudowano je w latach trzydziestych. Produkowano tu brykiet na cele opałowe, z torfu pochodzącego z okolicznych bagien i mokradeł. Surowiec transportowano koleją. W czasach ZSRR dla pracowników wybudowano specjalne osiedle wraz z infrastrukturą. Fabrykę zamknięto w 2011.