Zakłady wapiennicze

Zakłady założono w latach dwudziestych. Z biegiem lat znacznie je rozbudowano. Produkowano tu wapno na potrzeby budowlane.