Elektrownia olejowa

Została wybudowana w roku 1976. Służyła jako elektrownia rezerwowa na wypadek przeciążenia bądź niedoboru energii w miejskiej sieci energetycznej. Generalnie nie była eksploatowana. Przystosowana do spalania oleju napędowego, później także palmowego, mogła osiągnąć moc 83 MW. Zamknięto ją w roku 2012.