Warszawskie Zakłady Papiernicze

Historia zakładu sięga roku 1775, kiedy to baron Jan Józef Kurtz zwrócił się do króla Stanisława Józefa Poniatowskiego z propozycją wybudowania fabryki papieru. Był to jeden z pierwszych zakładów papierniczych na ziemiach polskich. Maszyny sprowadzono z Wiednia (skąd pochodził Kurtz). Papieru z fabryki użyto m.in. do spisania Konstytucji Trzeciego Maja, korzystał z niego również Sejm Czteroletni. Na papierze z fabryki drukowano też bilety skarbowe z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, pierwsze polskie papierowe pieniądze. W 1887 r. zakład kupiło Akcyjne Towarzystwo Mirkowskiej Fabryki Papieru, łącząc w ten sposób dwie najlepsze papiernie w Królestwie Polskim (oprócz nich funkcjonowały jeszcze zakłady w Soczewce i Pilicy). W roku 1939 fabryka zatrudniała 1200 pracowników. Po wojnie zakłady przemianowano na Warszawskie Zakłady Papiernicze.