Zakłady ceramiki budowlanej

Cegielnia powstała na początku lat 70-tych jako przedsiębiorstwo państwowe. Cegły i pustaki, które tu produkowano, wytwarzano głównie z iłów, niedaleko złóż których wybudowano zakład. Po transformacji ustrojowej zakład uległ prywatyzacji; niestety w nowych realiach gospodarczych nie poradził on sobie i w końcu uległ likwidacji.