Więzienie Patarei

823

Początki tego miejsca sięgają roku 1828, kiedy to car Mikołaj I nakazał wybudować na tallińskim (podówczas Estonia była w granicach