Zakłady torfowe

ee0111

Wybudowano je w latach trzydziestych. Produkowano tu brykiet na cele opałowe, z torfu pochodzącego z okolicznych bagien i mokradeł.