Kopalnia rud ołowiu

Większość zabudowań pochodzi z lat trzydziestych XX wieku. Wydobywano galenę i inne rudy ołowiu. Zamknięta w latach osiemdziesiątych.