Elektrownia zakładów “Pronit”

Powstała w roku 1925 przy Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących (po wojnie przemianowanej na “Pronit”) i została wyłączona, gdy zakłady upadły. Budynek elektrowni jest unikalnym zabytkiem okresu Centralnego Okręgu Przemysłowego.