Zakład

Niestety praktycznie nic o tym miejscu nie wiadomo.