Elektrownia zakładowa

Zakład wielkopiecowy, na terenie którego się mieściła, został wybudowany pod koniec XIX wieku. W tym czasie region ten znajdował się w Niemczech, po pierwszej wojnie światowej znalazł się we Francji. Na przestrzeni dziejów zakład był wielokrotnie rozbudowywany i unowocześniany; w szczytowym okresie zatrudniał 2800 pracowników i wytwarzał 400 tys. ton żeliwa rocznie. Funkcjonował do lat dziewięćdziesiątych XX wieku.