Fabryka obrabiarek

Historia fabryki sięga roku 1919. Założyła ją grupa polskich majstrów, reemigrantów z Niemiec. Produkowano tu narzędzia rzemieślnicze i odlewy żeliwne. W latach 1919-1939 zatrudnienie wzrosło ponadczterokrotnie. Po wojnie zakład został upaństwowiony i wszedł w skład zjednoczenia “Ponar”. Specjalizował się w produkcji obrabiarek do drewna i metalu. Po transformacji ustrojowej przez wiele lat z sukcesami operował na wolnym rynku.