Huta szkła

1306

Historia zakładu sięga lat trzydziestych. Produkowano tu szkło kryształowe.

Zakłady drzewne

1282

Zakład powstał w końcu XIX wieku. Oprócz prac obróbkowych zajmowano się tu także wytwarzaniem tzw. wełny drzewnej.

Fabryka porcelany

1301

Zakład powstał w roku 1906 jako przedsiębiorstwo rodzinne. Produkowano tu porcelanę użytkową. W latach dziewięćdziesiątych branżę dotknął kryzys; zakład podupadł,

Fabryka linoleum

1068

Fabryka powstała na początku XX wieku jako wytwórnia papieru. Potem przekształcono ją w zakład produkujący ceraty i sztuczne skóry. Od

Huta

1255

Historia zakładu sięga połowy XIX wieku. Obrabiano tu rudę żelaza, wydobywaną w regionie. Podczas II wojny światowej w zakładzie pracowali

Zakłady ceramiczne

936

Fabryka została założona w pierwszej połowie XIX wieku. Produkowano głównie porcelanę ozdobną.

Papiernia

783

Zakład papierniczy połączony z małą elektrownią.

Elektrownia Plessa

713

Elektrownia została zbudowana w okresie międzywojennym jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, spowodowaną szybką industrializacją regionu. Zakład był

Elektrownia

730

Elektrownia została wzniesiona w roku 1937. Z początku pracowała na węglu brunatnym, później jednak zaczęto używać również gazu. Zakład przetrwał

SRs 1500-1473

703

To się nazywa “koparka wielonaczyniowa” i używa się jej do prac wydobywczych. Tę zbudowano w roku 1964 i używano jej