Papiernia

783

Zakład papierniczy połączony z małą elektrownią.

Elektrownia Plessa

713

Elektrownia została zbudowana w okresie międzywojennym jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, spowodowaną szybką industrializacją regionu. Zakład był

Elektrownia

730

Elektrownia została wzniesiona w roku 1937. Z początku pracowała na węglu brunatnym, później jednak zaczęto używać również gazu. Zakład przetrwał

SRs 1500-1473

703

To się nazywa “koparka wielonaczyniowa” i używa się jej do prac wydobywczych. Tę zbudowano w roku 1964 i używano jej

Kopalnia Büchenberg

677

Opuszczona kopalnia rud żelaza. Mimo że górnictwo funkcjonowało w tym rejonie aż od czasów średniowiecznych, wydobycie rudy rozpoczęło się na