Elektrownia

de1401

Budowana była od połowy lat sześćdziesiątych. Rozbudowana w latach osiemdziesiątych do 14 bloków, opalana węglem brunatnym, w szczytowym okresie osiągała

Fabryka czekolady

1671

Fabryka powstała na początku XX wieku. Był to biznes rodzinny. Z początku produkowano tu zdrową żywność, pod koniec lat trzydziestych

Wytwórnia porcelany

1626

Historia firmy, która produkowała tu ceramikę, sięga jeszcze XIX wieku. Było to przedsiębiorstwo rodzinne; składało się na nie kilka zakładów

Huta szkła

1306

Historia zakładu sięga lat trzydziestych. Produkowano tu szkło kryształowe.

Zakłady drzewne

1282

Zakład powstał w końcu XIX wieku. Oprócz prac obróbkowych zajmowano się tu także wytwarzaniem tzw. wełny drzewnej.

Wytwórnia porcelany

1301

Zakład powstał w roku 1906 jako przedsiębiorstwo rodzinne. Produkowano tu porcelanę użytkową. W latach dziewięćdziesiątych branżę dotknął kryzys; zakład podupadł,

Fabryka linoleum

1068

Fabryka powstała na początku XX wieku jako wytwórnia papieru. Potem przekształcono ją w zakład produkujący ceraty i sztuczne skóry. Od

Huta stali

1255

Historia zakładu sięga połowy XIX wieku. Obrabiano tu rudę żelaza, wydobywaną w regionie. Podczas II wojny światowej w zakładzie pracowali

Zakłady ceramiczne

936

Fabryka została założona w pierwszej połowie XIX wieku. Produkowano głównie porcelanę ozdobną.

Elektrownia zakładowa

783

Wybudowana w latach trzydziestych, produkowała energię na potrzeby pobliskich zakładów papierniczych.