Cementownia

Budowa rozpoczęła się jeszcze za czasów zaborów, lecz pierwsza wojna światowa wstrzymała prace budowlane. Zakład uruchomiono w roku 1924. W przeciągu kilku lat osiągnął wydajność 250 ton klinkieru na dobę. W latach trzydziestych, wskutek kryzysu gospodarczego, wielu robotników straciło pracę. Po klęsce wrześniowej zakład dostał się pod kontrolę niemiecką. Znacjonalizowano go w 1948. W czasach PRL był wielokrotnie rozbudowywany i unowocześniany; 1974 roku osiągnięto rekordową produkcję 1.021 tys. ton. Po transformacji ustrojowej zakład przez wiele lat z sukcesami funkcjonował jako przedsiębiorstwo prywatne.