Zakłady “Barwa”

Produkcję rozpoczęto w roku 1967. Produkowano tu rozmaite wyroby chemiczne; w szczytowym okresie zakład zatrudniał ok. 600 osób.