Schron OC

Schron ten znajduje pod zakładem, który w czasach PRL był jednym z najważniejszych zakładów w kraju. Schron powstał na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych i pełnił swoją funkcję do lat dziewięćdziesiątych.