Hala kompresorów

Hala kompresorów przy dawnych zakładach wydobywczych.