Kopalnia rud ołowiu

it1901

Większość zabudowań pochodzi z lat trzydziestych XX wieku. Wydobywano galenę i inne rudy ołowiu. Zamknięta w latach osiemdziesiątych.

Przędzalnia

it1801

Założona pod koniec XIX wieku, jako jeden z wielu zakładów w przeżywającym dynamiczny rozwój przemysłowy regionie. Odznaczała jak na

Cementownia

it1703

Zakłady zostały wybudowane w latach pięćdziesiątych. Zatrudniały około tysiąca ludzi. W latach osiemdziesiątych popadły w kryzys i zostały zamknięte.

Kopalnia rud

it1502

Wydobycie prowadzono już w czasach starożytnych, ale eksploatacja na skalę przemysłową zaczęła się w XIX wieku. Wydobywano rudy ołowiu,

Kopalnia ołowiu

it1616

Wydobycie rozpoczęto w pierwszej połowie XIX wieku. Wydobywano głównie galenę (ruda ołowiu), a także cynk, srebro i pomniejsze ilości

Kopalnia rud żelaza

it1412

Historia wydobycia sięga jeszcze czasów średniowiecznych. Wydobywano tu głównie rudy żelaza, a także niewielkie ilości srebra. Pewne ożywienie nastąpiło

Zakład przeróbki rudy

it1306

Powstał na początku XX wieku. Zajmowano się tu przebróbką urobku pochodzącego z niedalekiej kopalni, głównie rud cynku i ołowiu –

Zakłady papiernicze

it1207

Fabryka powstała w roku 1908. Wytwarzano tutaj tzw. papier słomkowy, ekologiczny i całkowicie biodegradowalny. W połowie lat osiemdziesiątych, wskutek

Fabryka włókien chemicznych

it1111

Zakłady zostały założone w latach pięćdziesiątych jako joint venture dwóch innych zakładów, celem produkcji włókien octanowych (sztucznego jedwabiu) dla przemysłu

Elektrociepłownia

it1007

Wybudowana w latach dwudziestych, osiągała moc 35 MW, wygaszona, gdy powstał nowy, wydajniejszy zakład.