Szpital psychiatryczny

636

Stanął w ogniu nasz wielki dom Dym w korytarzu kręci sznury Jest głęboka naprawdę czarna noc Z piwnic płonące uciekają

Cementownia

633

Początek historii zakładu to rok 1886. W roku 1921 zakład został przejęty przez spółkę Italcementi. W roku 1939 produkcja wynosiła

Szwalnia

605

Opuszczony zakład włókienniczy.