Elektrownia

Została wybudowana pod koniec lat dwudziestych, z myślą o zaopatrywaniu w energię rozwijającego się w regionie przemysłu wydobywczego. Pieniądze na nią pożyczono w angielskich bankach. Należała konsorcjum górniczego, będącego spółką skarbu państwa. Odgrywała kluczową rolę przy próbie industrializacji ziem przyłączonych do Węgier w rezultacie tzw. pierwszego arbitrażu wiedeńskiego. Po wojnie pod zarządem komunistycznym; funkcjonowała do początku XXI wieku.