Elektrociepłownia Szombierki

Elektrownia Szombierki została uruchomiona w 1920 roku (w tym czasie miasto było pod administracją niemiecką; zakład nosił nazwę Kraftwerk Oberschlesien). W przeddzień wybuchu wojny zakład był jednym z największych w Europie. Jego moc całkowita wynosiła ok. 100 MW. W 1945 do miasta wkroczyła Armia Czerwona, a część wyposażenia została zrabowana i wywieziona w głąb ZSRR. Mimo tego jeszcze w tym samym roku zakład udało się uruchomić ponownie, osiągając moc całkowitą ok. 60 MW. W 1955 roku moc całkowita wynosiła już 108 MW. W latach 60-tych wraz ze wzrostem zaludnienia i rozwoju zakładów przemysłowych w regionie elektrownia została rozbudowana i zmodernizowana. W latach 70-tych zakład przekształcono z elektrowni kondensacyjnej w elektrociepłownię. W tej formie funkcjonował on aż do lat 90-tych. Budynek elektrowni, wzniesiony w stylu modernistycznym, jest zasłużenie uznawany za jedną z pereł śląskiej architektury.