Zakłady włókiennicze

Początki fabryki datuje się na pierwszą połowę XIX wieku. Początkowo większość prac była wykonywana ręcznie, potem dobudowano wodny młyn. Na przełomie XIX i XX wieku zakład znacznie się rozwinął: dobudowano m.in. zakład farbiarski i bielarnię. W 1943 roku zabudowania zostały przejęte przez zakłady metalowe, produkujące części na potrzeby wojenne. Po wojnie produkcja tkanin została wznowiona. W latach sześćdziesiątych XX wieku zaczął się regres i zakład pogrążał się w coraz większej stagnacji; park maszynowy stał się przestarzały i wyeksploatowany, a liczba pracowników została znacznie zredukowana, i na początku XXI wieku fabrykę zamknięto.