Baza Floty Czarnomorskiej

Budowa bazy okrętów podwodnych w Bałakławie została zatwierdzona przez Józefa Stalina w 1953. Po jego śmierci Nikita Chruszczow kontunuował dzieło swojego poprzednika. Prace zaowocowały uruchomieniem bazy 11 Dywizji Okrętów Podwodnych. Znajdował się też tutaj magazyn broni jądrowej. Kompleks był tak tajny, że miejscowość została wykreślona ze wszystkich map (w 1957 r.). Bałakława stała się zamkniętą dzielnicą w obrębie Sewastopola, z rygorystycznie ograniczonym dostępem osób z zewnątrz. Baza była w stanie wytrzymać bliską eksplozję bomby jądrowej. Na szczęście nigdy do tego nie doszło; arsenał jądrowy wywieziono ok. roku 1990.