Siłownia cieplna

cz1105

Przy dawnych zakładach spożywczych.

Warsztaty kolejowe

cz1001

Ich historia sięga jeszcze czasów Austro-Węgierskich. Były to jedne z najważniejszych warsztatów kolejowych w całej C.K. Monarchii. Po wojnie

Huta żelaza

cz0817

Huta ta została założona jeszcze w średniowieczu, z dekretu króla czeskiego Karola IV. Z biegiem lat była ona wielokrotnie modernizowana

Zakłady metalowe

cz0905

Powstały pod koniec XIX wieku, w czasach austro-węgierskich. Produkowano tu m.in. wały korbowe do samochodów. Po II wojnie światowej znalazły

Huta stali

cz0702

Wybudowano ją na początku XX wieku. Tuż przed pierwszą wojną światową znacznie ją rozbudowano. Po drugiej wojnie i nacjonalizacji, wybudowano

Zakłady tekstylne

cz0604

Została wybudowana jeszcze w czasach austro-węgierskich. Działała do lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

Elektrownia zakładowa

cz0501

Elektrownia przy dawnych zakładach papierniczych.

Fabryka samochodów

1133

Historia zakładów sięga końca XIX wieku. Z początku była to huta szkła. W czasie II wojny światowej mieściła się tu

Kopalnia węgla brunatnego

cz0310

Najstarsze wzmianki o górnictwie węglowym w płn-zach. Czechach pochodzą z początku XV wieku, ale początki historii tej kopalni datuje się

Kopalnia rud żelaza

912

Decyzję o wybudowaniu kopalni podjęto pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to badania magnetometryczne wykazały obecność złóż magnetytu –