Warsztaty kolei wąskotorowych

Budowę linii wąskotorowej rozpoczęto jeszcze za administracji pruskiej. W 1918 roku uruchomiono pierwsze połączenia pasażerskie. Po wojnie kolej została przejęta przez PKP. Dowożono nią materiały do budowy pobliskiej elektrowni, a po jej zakończeniu – mazut, jako paliwo rozpałkowe do kotłów. Połączenia pasażerskie utrzymano do roku 1991. Część linii funkcjonowała potem jako atrakcja turystyczna.