Warsztaty kolejowe

051302

Warsztaty naprawcze upadłej kolei wąskotorowej.

Fabryka sprzętu elektrycznego

051201

Zakład założono w latach dwudziestych. Zajmowano się tu produkcją szeroko pojętej aparatury elektrycznej: transformatorów, silników trójfazowych, prądnic. Z początku

Zakłady bawełniane

051114

Zakłady powstały w drugiej połowie XIX wieku, wraz z wieloma innymi zakładami w regionie, przeżywającym dynamiczny rozwój przemysłu tekstylnego. Właścicielami

Kotłownia

050904

Kotłownia przy starych zakładach kolejowych.

Fabryka maszyn

051006

Zakłady powstały zaraz po drugiej wojnie światowej – miały na celu produkowanie maszyn na potrzeby odbudowy zdewastowanego przemysłu włókienniczego. Maszyny

Cegielnia

1953

Odlewnia

1424

Zakład powstał w roku 1976. Wytwarzano tu głównie odlewy dla przemysłu obrabiarkowego, maszynowego oraz motoryzacyjnego. W 1981 roku, w reakcji

Fabryka mebli

1414

Zakład produkował meble dziecięce.

Zakłady aparatury medycznej

846

Zakłady powstały przed drugą wojną światową. Po wojnie zostały upaństwowione. Wytwarzano tu m.in. medyczny sprzęt oświetleniowy, urządzenia terapeutyczne czy aparaty

EC-2

692

Elektrociepłownia EC-2 była pierwszą z trzech elektrociepłowni powstałych w Łodzi po wojnie. Zakład został zaprojektowany do pracy w tzw. układzie