Zakład

846

Manufaktura Krusche i Ender

279

Twórcą fabryki był austriacki przemysłowiec Teodor Ender. W roku 1914 fabryka zatrudniała ok. 1450 ludzi. W czasie I WŚ fabryka

Pałac

803

EC-2

692

Elektrociepłownia EC-2 była pierwszą z trzech elektrociepłowni powstałych w Łodzi po wojnie. Zakład został zaprojektowany do pracy w tzw. układzie

Zakłady Z. Jarocińskiego

539

Historia zakładów rozpoczęła się w 1888 roku, kiedy tę działkę nabył Zygmunt Jarociński, znany fabrykant i filantrop, fundator m.in. żydowskiej

Więzienie

504

Budynek więzienia powstał jako klasztor dominikański pod koniec XIII wieku. Na przestrzeni dziejów był on wielokrotnie niszczony i przebudowywany. W

Cukrownia

314

Parowozownia Skierniewice

86c

Została zbudowana w 1845 r. jako element Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W czasie I WŚ została zniszczona przez wycofujące się wojska rosyjskie.

Zakłady K. Scheiblera

339

Elektrownia została wybudowana w 1910 r. dla tekstylnych zakładów Karola Scheiblera według projektu inż. Alfreda Frischa i funkcjonowała aż do

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

39_1