Elektrownia

Wybudowano ją w latach dwudziestych; zarówno przed, jak i po wojnie, była sukcesywnie unowocześniana. W latach sześćdziesiątych została przebudowana na elektrociepłownię.