Węzeł łączności “Rubryka”

454

Kompleks zbudowano w latach 1968-71. Jego przeznaczeniem była komunikacja z wojskami ZSRR stacjonującymi na zachodzie – w krajach Układu Warszawskiego.