Elektrownia

Elektrownia powstała po II wojnie światowej, jako jeden z elementów tzw. Pierwszego Planu Pięcioletniego (1950-54). Budowę rozpoczęto w roku 1950, a w listopadzie 1951, w rocznicę rewolucji październikowej, nastąpiło uroczyste otwarcie. Całkowita moc zakładu wynosiła 120 MW. Węgiel miała dostarczać znajdująca się niedaleko kopalnia, jednak wkrótce okazało się, że nie będzie ona w stanie pokryć całości zapotrzebowania na surowiec, i resztę trzeba było sprowadzać koleją z innych kopalń. W latach siedemdziesiątych zakład został rozbudowany, a moc zwiększyła się do ponad 160 MW. W latach osiemdziesiątych coraz mocniej zaczął się dawać we znaki problem zanieczyszczenia środowiska emitowanym przez elektrownię dwutlenkiem siarki. Stopniowo zaczęto zmniejszać eksploatację zakładu, i na początku XXI wieku został on wygaszony i ostatecznie zamknięty.