Zakład włókienniczy

797

Elektrownia

760

Elektrownia ta produkowała energię na potrzeby pewnej huty.

Chłodnia kominowa

433

Zone Braams

408

Obiekt został wybudowany w roku 1969, a pracę rozpoczął dwa lata później. Nasłuchiwano tutaj sygnałów z satelitów NATO.

Haut Fourneau 6

392

Zakłady wielkopiecowe zostały założone ok. 1955 roku. W latach 80-tych przeszły znaczącą restrukturyzację. Zostały zakmnięte wskutek kryzysu ekonomicznego w roku