Centrum nadawcze RTV

be0406

Kompleks pochodzi z lat pięćdziesiątych. Należał do belgijskiej stacji RTV, nadającej francuskojęzyczne audycje dla mieszkańców Walonii. Potężne maszty antenowe

Hala kompresorów

be0301

Hala kompresorów przy dawnych zakładach wydobywczych.

Zakłady wapiennicze

be0201

Zostały zamknięte wskutek kryzysu roku 2008.

Elektrownia olejowa

be0111

Została wybudowana w roku 1976. Służyła jako elektrownia rezerwowa na wypadek przeciążenia bądź niedoboru energii w miejskiej sieci energetycznej.

Elektrownia zakładowa

be0616

Wybudowana dla pobliskiej huty stali, mogła osiągać moc 75 MW.

Zakłady tekstylne

be0508

Zakłady założono pod koniec XIX wieku. Zajmowano się w nich obróbką wełny, pozyskiwanej z wypasanych na okolicznych pastwiskach owiec.