Zakłady wapiennicze

Zakłady powstały pod koniec XIX wieku. Wysoka jakość wapienia w regionie przyczyniła się do szybkiego ich rozrostu. Ich znaczenie zmalało dopiero w drugiej połowie XX wieku, kiedy wysoko wydajne złoża zostały wyczerpane. Zakład zorientowano wtedy na wydobycie wapienia niższej jakości, a produkcję rozszerzono o m.in. wapień dla przemysłu spożywczego i chemicznego, mączkę bitumiczną, sorbenty do instalacji odsiarczania spalin, nawozy, a także kruszywo budowlane i drogowe.