Huta stali

Historia zakładu sięga połowy XIX wieku. Obrabiano tu rudę żelaza, wydobywaną w regionie. Podczas II wojny światowej w zakładzie pracowali polscy jeńcy wojenni. Po utworzeniu na terenie Niemiec alianckich stref okupacyjnych huta została odcięta od złóż żelaza, które znalazły się w strefie radzieckiej. Bankructwo zakładu rozpoczęło się w latach osiemdziesiątych XX wieku.