Elektrownia Jądrowa Czarnobyl

Elektrownia Jądrowa w Czarnobylu (Чернобыльская АЭС). 26 IV 1986 wskutek skrajnie nieodpowiedzialnego eksperymentu nastąpił wybuch reaktora nr 4. Doszło do skażenia promieniotwórczego, które objęło teren o powierzchni ok. 100 tys. km². Ewakuowano ok. 350 tys. osób. Bezpośrednio zginęło 38 ludzi, zaś pośrednie skutki katastrofy są trudne do oszacowania.

 

Złomowisko Likwidatorów

Likwidatorami zwano ludzi usuwających bezpośrednie skutki katastrofy. Ciężki sprzęt, którego używali (ciężarówki, transportery, dźwigi, śmigłowce itd.) został tak napromieniowany, że musiał zostać porzucony.

 

Miasto Prypeć

Miasto Prypeć (Припять) zostało wybudowane na początku lat 70-tych dla pracowników Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej i ich rodzin. Było ono nowoczesne i prestiżowe, mieszkało w nim ok. 40 tys. ludzi. Oprócz bloków mieszkalnych mieściło się tutaj… ach, co tu się nie mieściło! Hotel, dom kultury, trzy szkoły, nowoczesny szpital, stadion, centrum handlowe, kino, teatr, a także wiele obiektów sportowych (miało to być tzw. wzorowe miasto socjalizmu). Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani dzień po katastrofie w elektrowni, tj. 27 IV 1986. Dzisiaj z kolei… a, co tu dużo pisać. Poniższe zdjęcia nie oddają choćby w znikomej części niesamowitego klimatu opuszczonego miasta.