Zakłady bawełniane

Zakłady powstały w drugiej połowie XIX wieku, wraz z wieloma innymi zakładami w regionie, przeżywającym dynamiczny rozwój przemysłu tekstylnego. Właścicielami byli przemysłowcy z Niemiec. Produkowano przędzę bawełnianą. Po II wojnie został upaństwowiony; w czasach PRL nosił imię gen. “Waltera” Świerczewskiego.