Kopalnia węgla

Węgiel zaczęto wydobywać tu już w 1856. Głównym odbiorcą była pobliska huta stali. W 1871 tereny te znalazły się pod kontrolą Bismarckowskich Niemiec; po pierwszej wojnie światowej wróciły do Francji. W 1940 ponownie znalazły się w Niemczech, tym razem już nazistowskich, a w 1945 na powrót zostały przyłączone do Francji. Rok później kopalnia została znacjonalizowana. Rządowy plan zakładał potrojenie wydobycia węgla w przeciągu dziesięciu lat. W latach sześćdziesiątych we Francji nastąpił węglowy kryzys i produkcja spadła. Od połowy lat osiemdziesiątych wydobycie było stopniowo ograniczane, a w roku 2001 – zamknięto ostatni szyb i zakończono je całkowicie.