Kopalnia węgla brunatnego

sk1301

Historia górnictwa w regionie sięga jeszcze czasów średniowiecznych, ale eksploatację na skalę przemysłową rozpoczęto dopiero w XX wieku. Zaraz

Huta szkła

sk1207

Została wybudowana w czasach powojennej Czechosłowacji. Produkowano tu głównie szkło kryształowe.

Zakład przeróbki rud żelaza

sk1105

Został wybudowany w latach sześćdziesiątych, w ramach drugiego tzw. planu pięcioletniego.

Zakłady przetwórstwa rudy

sk0804

Poddawano tu obróbce urobek wydobywany w pobliskiej kopalni, głównie rudy żelazne i mineralne.

Fabryka chemiczna

sk1005

Produkowano tu rozmaite wyroby chemiczne, od farb i lakierów po chemię przemysłową.

Zakłady maszynowe

sk0901

Zakłady powstały po wojnie, w komunistycznej Czechosłowacji. Zajmowały się produkcją maszyn i elementów metalowych dla przemysłu i budownictwa, także dla

Zakłady przetwórstwa megnezytu

sk0509

Zakłady powstały po wojnie. Zajmowano się przetwórstwem magnezytu do produkcji materiałów ogniotrwałych.

Warsztaty zakładowe

sk0605

Opuszczone warsztaty przy nieczynnych zakładach chemicznych.

Protected: Stocznia

1357

There is no excerpt because this is a protected post.

Zakłady magnezytowe

1354

Zakład ten powstał po pierwszej wojnie światowej. Jego rozwój przełożył się na rozwój pobliskiego miasteczka: wybudowano m.in. mieszkania dla robotników,