Siłownia cieplna

010501

Wybudowana na początku XX wieku, dla pobliskich zakładów tesktylnych.

Zakłady maszynowe

010301

Zakłady powstały w czasach pruskich, jako huta żelaza. Z biegiem czasu wokół nich powstawały kolejne fabryki i zakłady przemysłu

Kopalnia węgla kamiennego

010202

Historia wydobycia węgla kamiennego w regionie sięga jeszcze czasów średniowiecznych, ale to dopiero państwo pruskie w XVIII wieku rozpoczęło

Huta szkła

010102

Była to jedna z trzynastu hut funkcjonujących na terenie miasta, które w drugiej połowie XIX wieku było jednym z najważniejszych