Kopalnia węgla kamiennego

010202

Historia wydobycia węgla kamiennego w regionie sięga jeszcze czasów średniowiecznych, ale to dopiero państwo pruskie w XVIII wieku rozpoczęło eksploatację

Huta szkła

010102

Była to jedna z trzynastu hut funkcjonujących na terenie miasta, które w drugiej połowie XIX wieku było jednym z najważniejszych