Wytwórnia porcelany

Historia zakładów sięga drugiej połowy XIX wieku. Produkowano tu głównie wyroby kuchenne. Na przełomie wieków zakłady popadły w kryzys, sprzedaż podupadła, spadły też płace pracowników. Historia powtórzyła się po I wojnie światowej. W 1928 zatrudnienie przekroczyło 800 osób. Podczas II wojny pracowali tu robotnicy przymusowi z niemieckich obozów. Po drugiej wojnie zakład przekształcono w przedsiębiorstwo państwowe pod komunistycznym zarządem.