EC-2

Elektrociepłownia EC-2 była pierwszą z trzech elektrociepłowni powstałych w Łodzi po wojnie. Zakład został zaprojektowany do pracy w tzw. układzie kolektorowym (8 kotłów, 6 turbozespołów). Budowa trwała w latach 1955-1960. W 1960 roku w wyniku połączenia elektrociepłowni z Elektrownią Łódzką powstał Zespół Elektrociepłowni w Łodzi. W następnych latach trwała rozbudowa (1 kocioł parowy, 1 turbozespół oraz 2 kotły wodne opalane mazutem). W 2015 roku działało: 5 kotłów parowych, 2 kotły wodne, 3 turbozespoły. Moc elektryczna wynosiła 87 MW, a moc cieplna 578 MWt. Elektrociepłownia zaopatrywała w parę technologiczną i parę do celów ciepłowniczych oraz ciepłą wodę tereny miasta położone na zachód od al. Politechniki (m.in. osiedla Retkinia, Karolew i Nowe Rokicie, Osiedle Młodych w okolicy Dworca Kaliskiego, port lotniczy Lublinek, zakłady w Rudzie Pabianickiej). W 2011 r. w związku ze zmniejszeniem się zapotrzebowania na ciepło ze strony zakładów przemysłowych zapadła decyzja o likwidacji elektrociepłowni. Zakład został zamknięty wiosną 2015 roku.

źródło: fotopolska.eu