Zakłady wapiennicze

Zostały zamknięte wskutek kryzysu roku 2008.