Fabryka tekstylna

1032

Początki fabryki datuje się na koniec dziewiętnastego wieku: była to jedna z dwunastu fabryk tekstylnych w mieście. Produkowano głównie tkaniny

Ciepłownia

1016

Została otwarta osobiście przez gen. Franco w roku 1960. Była opalana węglem. Użytkowano ją do późnych lat dziewięćdziesiątych.