Zakład prefabrykatów betonowych

Zakład produkował wyroby betonowe dla pobliskiej kopalni węgla. Do roku 1951 region ten był w granicach Polski, jednak ze względu na wspomniane złoża został zaanektowany przez ZSRR.