Fabryka linoleum

Fabryka powstała na początku XX wieku jako wytwórnia papieru. Potem przekształcono ją w zakład produkujący ceraty i sztuczne skóry. Od lat dwudziestych produkowano wykładziny podłogowe. Po wojnie zakład został złupiony przez żołnierzy Armii Czerwonej, a w 1949 znalazł się w granicach NRD i stał się własnością skarbu państwa. W 1967 uruchomiono produkcję linoleum PVC. Po przemianach ustrojowych zakład został sprywatyzowany: tak funkcjonował jeszcze ponad dwadzieścia lat, lecz kilka lat temu został ostatecznie zamknięty.