Schron łączności

121303

Pochodzi z czasów zimnej wojny. Operował na paśmie krótkofalowym.

Elektrociepłownia

121201

Została wybudowana przez Niemców pod koniec XIX wieku, jako elektrownia zaopatrująca w prąd śląskie mieszkania i zakłady przemysłowe. Do Polski

Ciepłownia

121101

Wybudowano ją pod koniec lat siedemdziesiątych. Z początku funkcjonowała jako zakładowa kotłownia, z czasem rozbudowano ją do komunalnej ciepłowni. Po

Zakłady chemiczne

1919

Powstały w latach pięćdziesiątych. Zajmowały się wytwarzaniem smarów.

Elektrociepłownia

1768

Została wybudowana w latach pięćdziesiątych. Początkowo służyła jako elektrownia, od lat osiemdziesiątych – jako elektrociepłownia. Wielokrotnie unowocześniana i rozbudowywana, w

Hale naprawcze GKW

1194

Zakłady naprawcze Górnośląskich Kolei Wąskotorowych powstały w końcu XIX wieku, w związku z szybkim rozwojem kolei wąskotorowej w regionie. W

Elektrociepłownia Szombierki

120604

Elektrownia Szombierki została uruchomiona w 1920 roku (w tym czasie miasto było pod administracją niemiecką; zakład nosił nazwę Kraftwerk Oberschlesien).

Kopalnia Węgla Kamiennego “Mysłowice”

8

Walcownia cynku

488

Kopalnia Węgla Kamiennego “Guido”

160

Budowę kopalni zlecił hrabia Guido von Donnersmarck w roku 1855. Początkowo prace przebiegały dość opornie. Budowa pierwszego szybu “Barbara” została