Radiostacja kontrwywiadu

Na ogromnym, ogrodzonym, ukrytym w lesie terenie znajdował się jeden z najpilniej strzeżonych obiektów PRL. Na kompleks składa się obszerny przeciwlotniczy schron, nieduży budynek naziemny oraz rozsiane po całym terenie maszty antenowe. Nadawano stąd tajne komunikaty wojskowe, a także zagłuszano Radio “Wolna Europa”.